HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Quý khách có thể thực hiện lưu ký chứng khoán theo một trong ba phương thức sau:

 1. Lưu ký trực tiếp tại FPTS

 2. Lưu ký trực tuyến

 3. Lưu ký qua bưu điện

2
Rút chứng khoán lưu ký

Quý khách có nhu cầu rút chứng khoán đã lưu ký đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông tại Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện rút chứng khoán đã lưu ký

Hồ sơ rút lưu ký chứng khoán bao gồm:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân;
 • Giấy CN ĐKKD (bản sao công chứng) và Giấy giới thiệu với Khách hàng tổ chức
 • Giấy đề nghị rút chứng khoán

Các bước thực hiện:

 

3
Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng

Quý Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản chứng khoán trong tài khoản lưu ký mở tại FPTS sang tài khoản của Khách hàng mở tại thành viên lưu ký khác, xin vui lòng liên hệ Quầy Tài khoản của FPTS để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục.

Quý khách có thể liên hệ với FPTS tại Trụ sở và các Chi nhánh/Phòng giao dịch:

Khi liên hệ với Quầy Tài khoản để làm thủ tục chuyển khoản, Quý Khách vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

- Khách hàng là cá nhân

 • Bản gốc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân còn hiệu lực (Cá nhân trong nước) hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (Cá nhân nước ngoài)

- Khách hàng là tổ chức

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng
 • Giấy giới thiệu.

Thời gian dự kiến hoàn tất: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Lưu ý: Thông tin cá nhân của khách hàng tại Thành viên lưu ký chuyển và nhận phải trùng khớp và tài khoản tại Thành viên lưu ký nhận đã được kích hoạt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

4
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua VSD

Để thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán cần đến trực tiếp Quầy lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS. Việc thanh toán tiền đối với giá trị chứng khoán chuyển quyền sở hữu do các bên liên quan tự thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua VSD bao gồm:

- Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán: 04 bản;

- Hợp đồng chuyển nhượng: 03 bản;

- Giấy tờ thể hiện thông tin của các bên:

 • Trường hợp là Cá nhân:
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực
 • Trường hợp là Tổ chức:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản photo của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  • Giấy giới thiệu.

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua VSD và thông báo kết quả tới Quý khách 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

* Lưu ý:

- Việc chuyển quyền sở hữu được thực hiện căn cứ vào Hợp đồng được ký kết giữa VSD và công ty đại chúng.

- Hai bên chuyển quyền sở hữu và nhận chuyển quyền sở hữu chịu hoàn toàn trách nhiệm về đề nghị chuyển quyền sở hữu và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

5
Cầm cố chứng khoán qua Tổ chức tín dụng

Trường hợp khách hàng thế chấp tài sản trong tài khoản giao dịch chứng khoán để cầm cố tại các tổ chức tín dụng. Theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và khách hàng, FPTS sẽ xác nhận phong tỏa chứng khoán tại FPTS và đồng thời làm thủ tục phong tỏa chứng khoán của khách hàng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD). Sau khi FPTS xác nhận phong tỏa, số chứng khoán thế chấp sẽ không được phép giao dịch cho đến khi có văn bản giải tỏa của tổ chức tín dụng, khách hàng và được VSD xác nhận.

* Lưu ý:

Việc xác nhận chứng khoán phong tỏa chỉ được thực hiện đối với trường hợp bên nhận cầm cố là các tổ chức tín dụng được thừa nhận theo quy định hiện hành

Quý khách vui lòng đến trực tiếp Quầy lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để thực hiện thủ tục Phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán.

Hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phần thanh toán phí, thuế phong tỏa (theo Quy định Biểu phí của VSD và FPTS) của Quý khách. Biểu phí Dịch vụ của FPTS, xin mời xem tại đây.

Hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán bao gồm:

 • Bảng kê chứng khoán đề nghị giải tỏa có xác nhận của tổ chức tín dụng (bên cho vay): 03 bản;
 • Giấy đề nghị FPTS giải tỏa có xác nhận của khách hàng và tổ chức tín dụng (bên cho vay): 03 bản
 • CMND/CCCD (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân; hoặc bản sao y công chứng Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật đối với Khách hàng tổ chức

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6
Phong tỏa chứng khoán tự nguyện

Áp dụng cho các mã chứng khoán niêm yết, để thực hiện quý khách hàng vui lòng đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý Cổ đông của FPTS khi có nhu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán đang sở hữu lưu ký tại FPTS.

- Hồ sơ phong tỏa chứng khoán tự nguyện theo yêu cầu bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phần thanh toán phí, thuế phong tỏa (theo Quy định Biểu phí của VSD và FPTS) của Quý khách. Biểu phí Dịch vụ của FPTS, xin mời xem tại đây.

Hồ sơ giải tỏa chứng khoán tự nguyện theo yêu cầu bao gồm:

 • Giấy đề nghị giải tỏa chứng khoán tự nguyện: 04 bản;
 • CMND/CCCD (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân; hoặc bản sao y công chứng Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật đối với Khách hàng tổ chức.

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

7
Cho/biếu/tặng chứng khoán

Quý khách có nhu cầu cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký đến trực tiếp Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký.

Hồ sơ cho/biếu/tăng chứng khoán bao gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng, cho

2. Giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho:

 • Trường hợp là Cá nhân:
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực;
  • Nếu người nhận quà tặng là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp là Tổ chức:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng;
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  • Giấy giới thiệu.

3. Hợp đồng cho/biếu tặng chứng khoán có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản chính hoặc bản sao công chứng.

4. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

5. Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán và thông báo kết quả tới Quý khách 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

8
Thừa kế chứng khoán

Người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế đến trực tiếp Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện thừa kế chứng khoán đã lưu ký.

1. Thừa kế theo di chúc

2. Thừa kế theo pháp luật

9
Chào mua công khai

1. Xác nhận số dư và Phong tỏa chứng khoán

Quý khách có nhu cầu bán chứng khoán trong đợt chào mua công khai, sau khi nhận Giấy đăng ký bán chứng khoán tại Đại lý chào mua, xin vui lòng liên hệ Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để được hướng dẫn thủ tục Xác nhận số dư và Phong tỏa chứng khoán.

- Hồ sơ bao gồm:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng Cá nhân;

 • Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Khách hàng Tổ chức;

 • Giấy đăng ký bán chứng khoán (Theo mẫu của Đại lý chào mua).

2. Giải tỏa chứng khoán do rút lại đăng ký bán

Trong trường hợp rút lại đăng ký bán, Quý khách liên hệ với Đại lý chào mua để được cung cấp Giấy hủy đăng ký bán có dấu xác nhận của Đại lý chào mua. Căn cứ vào yêu cầu của Quý khách và Giấy hủy đăng ký bán, FPTS sẽ thực hiện giải tỏa số chứng khoán Khách hàng đã đề nghị phong tỏa.

- Hồ sơ bao gồm:

 • CMND/ CCCD/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng Cá nhân;

 • Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Khách hàng Tổ chức;

 • Giấy hủy đăng ký bán chứng khoán (có xác nhận của Đại lý chào mua).

3. Thanh toán tiền bán chứng khoán; nộp phí, thuế liên quan tới giao dịch

Thời gian dự kiến thanh toán tiền bán chứng khoán và chuyển quyền sở hữu chứng khoán là 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào mua. Số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản chứng khoán của Khách hàng tại FPTS.

FPTS sẽ thực hiện khấu trừ phí, thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho Khách hàng.

Biểu phí dịch vụ chứng khoán cơ sở, xem tại đây