HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Lưu ký trực tuyến

Để thực hiện lưu ký trực tuyến, Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

- Đăng nhập vào trang đặt lệnh: https://eztrade.fpts.com.vn 

- Chọn tab Giao dịch đặc biệt → Lưu ký trực tuyến

Bước 2: Nhập thông tin lưu ký

 • Mã CK: Nhập mã chứng khoán cần lưu ký, hệ thống sẽ tự tìm Sàn giao dịch và tên chứng khoán tương ứng.
 • Số lượng: Nhập số lượng chứng khoán lưu ký được ghi nhận trên Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 Nhập Mật khẩu giao dịch ở phần Xác nhận lệnh và nhấn Gửi lệnh. 

 • Sau khi nhấn Gửi lệnh, thông tin về giao dịch lưu ký của Quý khách sẽ thể hiện ở phần “Các lệnh đã thực hiện”

Bước 3: In Phiếu gửi đề nghị lưu ký chứng khoán

 • Ở phần “Các lệnh đã thực hiện”, Khách hàng có thể lựa chọn các giao dịch lưu ký để In phiếu gửi chứng khoán bằng cách nhấn “In phiếu gửi CK” tại dòng tương ứng.
 • Khách hàng có thể Sửa, Xóa thông tin lưu ký bằng cách nhấn các phím tương ứng. Các giao dịch lưu ký đã gửi hồ sơ lưu ký về FPTS để thực hiện lưu ký sẽ không được Sửa, Xóa.

Bước 4: Gửi hồ sơ lưu ký về FPTS

 • Phiếu gửi chứng khoán: 04 bản chính (02 bản mẫu 06A/LK, 02 bản mẫu 06B/LK). Sau khi in Phiếu gửi từ hệ thống, khách hàng vui lòng không điền thêm bất kỳ thông tin gì vào Phiếu gửi, ký và ghi rõ họ tên vào phần “Người gửi”, đóng dấu (nếu có).
 • Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: bản chính
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Mã giao dịch/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật: 01 bản photo
 • Địa chỉ nhận hồ sơ lưu ký, Quý khách vui lòng xem tại đây

Bước 5: Hoàn tất lưu ký

 • Sau khi nhận được hồ sơ lưu ký hợp lệ của Quý khách, FPTS sẽ chuyển tình trạng món lưu ký từ “Lưu ký mới” thành “Chờ lưu ký”.
 • Hồ sơ không thể hoàn tất lưu ký sẽ được chuyển tình trạng thành” Đã hủy
 • Khi hồ sơ lưu ký hoàn tất, FPTS sẽ chuyển tình trạng thành “Hoàn tất lưu ký” đối với chứng khoán đã giao dịch trên Sàn và “Hoàn tất lưu ký chờ giao dịch” đối với chứng khoán chờ giao dịch trên Sàn và ghi tăng chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách tại FPTS.