HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
Chi nhánh Hồ Chí Minh

KHỐI TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 3
Số trực tiếp: 19006446
Email: fpts.tuvandautu@fpts.com.vn 

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 1
Số trực tiếp: 19006446
Fax: 028 6291 0560
Email: fcs@fpts.com.vn

PHÒNG LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 4
Fax: 028 6291 0559 
Email: hongnt@fpts.com.vn
 

PHÒNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 2

PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 7545
Email: ezsearch@fpts.com.vn

PHÒNG NHÂN SỰ
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 9124
Email: phongnhansu.hcm@fpts.com.vn

PHÒNG GIAO DỊCH PHAN ĐĂNG LƯU
Địa chỉ: Số 159C, Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 19006446 
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: 19006446
Fax: 028 3.995 6997

PHÒNG GIAO DỊCH KỲ ĐỒNG
Địa chỉ: Lầu 2, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 19006446
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: 19006446
Fax: 028 6269 8587

PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN BÌNH TRỌNG
Địa chỉ: Số 299 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 19006446
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư:19006446
Fax: 028 3830 8028

 

PHÒNG GIAO DỊCH SƯƠNG NGUYỆT ÁNH
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 19006446
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư:19006446