HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
Chi nhánh Hồ Chí Minh

KHỐI TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 3
Số trực tiếp: 19006446
Email: fpts.tuvandautu@fpts.com.vn 

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 1
Số trực tiếp: 19006446
Fax: 028 6291 0560
Email: fcs@fpts.com.vn

PHÒNG LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 4
Fax: 028 6291 0559 
Email: hongnt@fpts.com.vn
 

PHÒNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 2

PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 7545
Email: ezsearch@fpts.com.vn

PHÒNG NHÂN SỰ
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 9124
Email: phongnhansu.hcm@fpts.com.vn

PHÒNG GIAO DỊCH PHAN ĐĂNG LƯU
Địa chỉ: Số 159C, Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 19006446 
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: 19006446
Fax: 028 3.995 6997

PHÒNG GIAO DỊCH KỲ ĐỒNG
Địa chỉ: Lầu 2, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 19006446
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: 19006446
Fax: 028 6269 8587

PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN BÌNH TRỌNG
Địa chỉ: Số 299 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 19006446
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư:19006446
Fax: 028 3830 8028

 

PHÒNG GIAO DỊCH SƯƠNG NGUYỆT ÁNH
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (vào cổng số 95 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
Điện thoại: 19006446
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư:19006446