HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Lưu ký trực tiếp tại FPTS

Quý khách có chứng khoán trực tiếp đến Quầy Lưu ký và Quản lý Cổ đông của FPTS để thực hiện lưu ký chứng khoán.

1. Hồ sơ lưu ký chứng khoán bao gồm

  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Bản chính;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản sao) của người đại diện theo pháp luật, Giấy giới thiệu với Khách hàng tổ chức;
  • Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu (do FPTS cung cấp).

2. Các bước lưu ký chứng khoán

* Lưu ý:

- Quý khách cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán trước khi thực hiện lưu ký chứng khoán. 

- Trường hợp ủy quyền lưu ký, Quý khách vui lòng thao khảm Giấy ủy quyền lưu ký tại đây