HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Tra cứu lịch sử giao dịch

Trên màn hình giao dịch trực tuyến EzTrade, Khách hàng có thể tra cứu thông tin lịch sử giao dịch. Khách hàng chọn Tab "Giao dịch chứng khoán"

2
Tra cứu quản lý tài khoản

Tại dịch vụ Giao dịch trực tuyến EzTrade, Khách hàng có thể tra cứu thông tin về tài khoản giao dịch bằng cách chọn Tab "Quản lý tài khoản"

Hướng dẫn sử  dụng Bộ Báo cáo tài sản Mới chi tiết tại đây.

Trong phần Quản lý tài khoản\Sao kê tiền. Khách hàng có thể tìm kiếm thống kê theo các loại giao dịch: Nộp/Rút chuyển tiền, Mua/bán chứng khoán, Ký quỹ và Ứng trước, Tư vấn đầu tư và các giao dịch khác để dễ dàng kiểm tra và theo dõi tài khoản trong quá trình giao dịch.