HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm

Thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm

Để thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm, Quý khách có thể thực hiện theo các cách sau:

1. Thực hiện quyền tại FPTS

2. Chuyển khoản vào Tài khoản thực hiện quyền mua từ ngân hàng bất kỳ

3. Thực hiện quyền trực tuyến

4. Thực hiện quyền qua điện thoại (áp dụng đối với Khách hàng sử dụng Token Card)