HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thực hiện quyền trực tuyến

Quý khách sử dụng chức năng Thực hiện quyền trực tuyến vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Thực hiện quyền qua EzTrade

Bước 1: Đăng nhập vào EzTrade → Giao dịch đặc biệt → Thực hiện quyền

Bước 2: Khách hàng chọn Yêu cầu để thực hiện quyền tại mục Quyền mua tương ứng

Bước 3: Nhập Mã OTP lấy qua các một trong các phương thức SMS/ Email/ SmartOTP/ Token card và nhấn Xác nhận để thực hiện giao dịch

2. Thực hiện quyền qua EzMobileTrading

Bước 1: Đăng nhập vào EzMobileTrading → Thanh Menu → Thực hiện quyền

Bước 2: Khách hàng chọn Chi tiết để thực hiện quyền tại mục Quyền mua tương ứng

Bước 3: Bấm nút  Xác nhận → Nhập Mã OTP lấy qua một trong các phương thức SMS/ Email/ SmartOTP Bấm nút  Xác nhận và hoàn tất  để thực hiện giao dịch