HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thực hiện quyền qua điện thoại (áp dụng đối với Khách hàng sử dụng Token Card)

Thực hiện quyền qua điện thoại (áp dụng đối với Khách hàng sử dụng Token Card)

Để thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm, Quý khách gọi điện tới Bộ phận Thực hiện quyền của FPTS và thực hiện các bước sau: