HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Chuyển khoản vào Tài khoản thực hiện quyền mua từ ngân hàng bất kỳ

Chuyển khoản vào Tài khoản thực hiện quyền mua từ ngân hàng bất kỳ

Quý khách chuyển đúng số tiền đặt mua theo số lượng chứng khoán đăng ký mua vào tài khoản thực hiện quyền mua của FPTS tại các chi nhánh của FPTS như sau:

* FPTS Hà Nội

Họ và tên Người hưởng Số tài khoản Tại Ngân hàng Nội dung
CTCP Chứng khoán FPT 1220322146 Ngân hàng BIDV
Chi nhánh Hà Thành
Nộp tiền mua <Số lượng> Cổ phiếu/Trái phiếu/CCQ <Mã CK> cho <Họ tên chủ TK> Số TK 058xxxxxxx Giá...
6666.6666.005 Ngân hàng Tiên Phong
Chi nhánh Hà Nội

* FPTS chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Họ và tên Người hưởng Số tài khoản Tại Ngân hàng Nội dung
CTCP Chứng khoán FPT
- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
0000.6888.005 Ngân hàng Tiên Phong
Chi nhánh TP.HCM
Nộp tiền mua <Số lượng> Cổ phiếu/Trái phiếu/CCQ <Mã CK> cho <Họ tên chủ TK> Số TK 058xxxxxxx Giá...

* FPTS chi nhánh Đà Nẵng

Họ và tên Người hưởng Số tài khoản Tại Ngân hàng Nội dung
CTCP Chứng khoán FPT
- Chi nhánh Đà Nẵng
6666.7979.003 Ngân hàng Tiên Phong
Chi nhánh Đà Nẵng
Nộp tiền mua <Số lượng> Cổ phiếu/Trái phiếu/CCQ <Mã CK> cho <Họ tên chủ TK> Số TK 058xxxxxxx Giá...

* Lưu ý

  • Quý khách tự chịu phí chuyển tiền (nếu có);
  • FPTS không chịu trách nhiệm nếu:
    • Khách hàng chuyển tiền đến FPTS sai số tài khoản, sai tên người thụ hưởng, nội dung chuyển tiền không rõ ràng …;
    • Khách hàng chuyển tiền đến FPTS muộn hơn ngày hết hạn nộp tiền đã được thông báo căn cứ vào thời gian ghi có của Ngân hàng.
  • Khách hàng có thể kiểm tra kết quả thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm tại FPTS hoặc qua tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến.