HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Danh sách TK Ngân hàng nộp tiền GDCK

1
Tại Hà Nội

Danh sách tài khoản nộp tiền tại Hà Nội

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

149001536550

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Nộp tiền vào TK 058C…
của Nguyễn Văn A

1220295725

BIDV - Chi nhánh Hà Thành

6666.6666.002

TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội

0451.000.238627

VCB - Chi nhánh Thành Công

0287.0406.0040.106

TMCP Quốc tế (VIB) - Chi nhánh Ba Đình - Hà Nội

025.0000.555.6666

TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội

1902.069.652.6879

TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

314.709.94

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hội Sở Chính

125.0000.16604

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương

59.66.888

TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

142001536545

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Nộp tiền vào TK 058F…
của Nguyễn Văn A

1220295734

BIDV - Chi nhánh Hà Thành

2
Tại TP. Hồ Chí Minh

Danh sách tài khoản nộp tiền tại TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Chi nhánh TP.HCM

037.100.378.3296

Ngân hàng VCB - Chi Nhánh Tân Định

Nộp tiền vào TK 058C... của Lê Văn A

4157.0719

Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Đakao

0000.6888.001

Ngân hàng Tiên phong - Chi nhánh TP.HCM

102.110.070.3007

Ngân hàng MBBank - Chi nhánh Hàm Nghi

060.0452.296.31

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - PGD Quận 1

1401.14851.053659

Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Sài Gòn

0037.0410.36004

Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân Hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Chi nhánh TP.HCM

0000.6888.013

Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh TP.HCM

Nộp tiền vào TK 058F... của Lê Văn A

3
Tại Đà Nẵng

Danh sách tài khoản nộp tiền tại Chi nhánh Đà Nẵng

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Đà Nẵng

6666.7979.001

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Đà Nẵng

Nộp tiền vào TK 058C... của Nguyễn Văn A

4120.716.702.99999

Ngân hàng TMCP Nam Á - PGD Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

1019.657.069

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân Hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Đà Nẵng

5611.0001.015149

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Nộp tiền vào TK 058F... của Nguyễn Văn A