HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết

Để thực hiện chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết do FPTS quản lý cổ đông, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng chứng khoán cần đến trực tiếp Quầy lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS.

1. Hồ sơ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân(CMND)/ Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu: Bản gốc còn hiệu lực với Cổ đông cá nhân;
 • Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (CN ĐKKD) bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức;
 • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với các Tổ chức phát hành có phát hành);
 • Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán

2. Các bước thực hiện

* Lưu ý:

 • FPTS chỉ xác nhận chuyển nhượng cổ phần, KHÔNG xác nhận các vấn đề liên quan đến thanh toán chuyển nhượng giữa Người mua và Người bán;
 • Nếu bên nhận chuyển nhượng là Cổ đông mới thì cần điền vào mẫu “Giấy đăng ký, thay đổi, bổ sung thông tin Cổ đông”; (kèm theo photo CMND/CCCD hoặc Giấy CN ĐKKD bản sao công chứng và bản photo CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật nếu là Tổ chức);
 • Bên chuyển nhượng nộp Phí chuyển nhượng và Thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
2
Thay đổi thông tin cổ đông

FPTS hỗ trợ Cổ đông thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân qua các kênh: Trực tiếp tại FPTS, Qua bưu điện, Qua Internet. Qua mỗi kênh, Cổ đông thực hiện theo các bước sau:

1. Trực tiếp tại Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS

* Lưu ý:

Khi thay đổi về số Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Giấy Chứng nhận ĐKKD, Cổ đông cần mang theo:

 • CMND/CCCD/ Giấy CN ĐKKD cũ hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin liên quan;
 • Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (nếu có).

2. Qua bưu điện

Biểu mẫu “Giấy đăng ký, thay đổi, bổ sung thông tin cổ đông” Cổ đông tham khảo tại đây

Địa chỉ nhận Hồ sơ Cổ đông tham khảo tại đây

* Lưu ý: 

 • Khi thay đổi về số CMND/CCCD/Giấy CN ĐKKD, Cổ đông cần gửi kèm theo bản sao công chứng CMND/CCCD/Giấy CN ĐKKD cũ hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin liên quan;
 • FPTS không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hồ sơ trong quá trình vận chuyển qua đường Bưu điện.

3. Qua Internet

Bước 1: Cổ đông đăng nhập tài khoản EzLink

Bước 2: Nhập các thông tin cần thay đổi

Từ màn hình “Thông tin cổ đông”, Quý cổ đông nhập các thông tin liên hệ cần thay đổi

Bước 3: Chọn “Lưu thay đổi” để lưu thông tin

FPTS sẽ kiểm tra và thực hiện thay đổi thông tin Cổ đông.

* Lưu ý:

FPTS chỉ chấp nhận thay đổi trực tuyến với các thông tin thuộc phần “Thông tin liên hệ”.

3
Cấp lại Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

Cổ đông bị mất hoặc làm rách nát Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cần đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để xin cấp lại Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

1. Hồ sơ gồm:

 • Đơn xin cấp lại Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần01 bản;
 • Bản gốc Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (nếu có);
 • Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu với Cổ đông cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy CN ĐKKD): 01 bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức.

2. Các bước thực hiện

4
Cầm cố chứng khoán qua Tổ chức tín dụng

Trường hợp Cổ đông thế chấp chứng khoán để cầm cố tại các tổ chức tín dụng, theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và Cổ đông, FPTS sẽ xác nhận phong tỏa chứng khoán. Sau khi FPTS xác nhận phong tỏa, số chứng khoán thế chấp sẽ không được phép giao dịch cho đến khi có văn bản giải tỏa của tổ chức tín dụng và Cổ đông.

Cổ đông vui lòng đến trực tiếp Quầy lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để thực hiện thủ tục Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán.

 Hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán bao gồm:

1. Công văn yêu cầu FPTS phong tỏa có xác nhận của Cổ đông và tổ chức tín dụng (bên cho vay): 03 bản;

2. Hợp đồng cầm cố chứng khoán: 01 bản sao;

3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Cổ đông cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao công chứng, Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức.

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán trên tài khoản của Cổ đông sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Lưu ý:

Việc xác nhận chứng khoán phong tỏa chỉ được thực hiện đối với trường hợp bên nhận cầm cố là các tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành

Hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán bao gồm:

1. Công văn yêu cầu FPTS giải tỏa có xác nhận của Cổ đông và tổ chức tín dụng (bên cho vay): 03 bản;

2. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Cổ đông cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy CN ĐKKD) bản sao công chứng, Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức.

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán trên tài khoản của Cổ đông sau khi  nhận được hồ sơ hợp lệ.

5
Tra cứu số dư chứng khoán

Khi cần kiểm tra số dư chứng khoán, Cổ đông có thể thực hiện theo các cách sau:

1. Trực tiếp tại Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông

Cổ đông cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân như sau:

* Cổ đông là Cá nhân:

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng;

* Cổ đông là Tổ chức:

 • Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Bản gốc hoặc bản sao công chứng;
 • Giấy giới thiệu của công ty về việc xin xác nhận số dư;
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được giới thiệu.

2. Gọi điện tới Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông

3. Qua Internet

Để tra cứu số dư qua Internet, Cổ đông vui lòng thực hiện theo các bước sau:

4. Gửi email đến hòm thư fcm@fpts.com.vn

Để tra cứu số dư, Cổ đông có thể gửi yêu cầu đến hòm thư của Phòng lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS: fcm@fpts.com.vn. Khi nhận được yêu cầu, nhân viên hỗ trợ sẽ gửi thông tin số dư chứng khoán vào email Cổ đông đã đăng ký với FPTS.

6
Cung cấp mật khẩu truy cập EzLink - Dịch vụ Quản lý cổ đông trực tuyến

Khi cần cấp mật khẩu truy cập Ezlink, Cổ đông có thể thực hiện theo các cách sau:

1. Trực tiếp tại Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông

Cổ đông cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân:

* Cổ đông là Cá nhân:

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu: bản gốc hoặc bản sao công chứng

* Cổ đông là Tổ chức:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: bản gốc hoặc bản sao công chứng;
 • Giấy giới thiệu của công ty về việc xin cấp mật khẩu truy cập EzLink;
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được giới thiệu.

2. Gọi điện tới Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông

3. Gửi email đến hòm thư fcm@fpts.com.vn

Để cung cấp mật khẩu truy cập vào Ezlink, Cổ đông có thể gửi yêu cầu đến hòm thư của Phòng lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS: fcm@fpts.com.vn. Khi nhận được yêu cầu, nhân viên hỗ trợ sẽ gửi thông tin mật khẩu truy cập vào email Cổ đông đã đăng ký với FPTS.

7
Cho/biếu/tặng chứng khoán

Cổ đông có nhu cầu cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký, Cổ đông đến trực tiếp Quầy Lưu ký và quản lý cổ đông của FPTS để thực hiện cho biếu tặng chứng khoán.

Hồ sơ Cổ đông cung cấp cho FPTS bao gồm:

1. Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng, cho

2. Giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho

- Trường hợp là Cá nhân:

 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực;
 • Nếu người nhận quà tặng là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

- Trường hợp là Tổ chức:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng;
 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
 • Giấy giới thiệu.

3. Hợp đồng cho/biếu tặng chứng khoán có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản chính hoặc bản sao công chứng

4. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước)

5. Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán và thông báo kết quả tới Cổ đông 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

8
Thừa kế chứng khoán

Người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế đến trực tiếp Quầy Lưu ký và quản lý cổ đông của FPTS để thực hiện thừa kế chứng khoán.

I. Thừa kế theo di chúc

II. Thừa kế theo pháp luật

10
Thông tin liên hệ

Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông

- Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)

Email: fcm@fpts.com.vn

Website: www.fpts.com.vn

---------------------------------------------------------------

Tại Hà Nội:

Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 024 3773 9056

Tại TP.Hồ Chí Minh:

Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 028 6291 0560

Tại Đà Nẵng:

Số 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu , TP Đà Nẵng

Điện thoại: 19006446, nhánh số 4

Fax: 0236 3553 888