HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Nhà đầu tư cho FPTS vay tiền EzSaving

Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ EzSaving trực tiếp tại các quầy giao dịch của FPTS hoặc thực hiện đăng ký online trên EzTrade (theo hướng dẫn tại đây). Sau khi hoàn tất thủ tục kí hợp đồng dịch vụ EzSaving, Khách hàng có thể sử dụng linh hoạt thông qua EzTrade và app EzMobileTrading.

Thực hiện cho vay tiền

Bước 1: Đăng nhập vào EzTrade → Giao dịch tiền → Tiền cho vay - EzSaving

Bước 2: Khách hàng nhập các thông tin trên bảng dựa theo nhu cầu cho vay:

- Số tiền cho vay (tối thiếu 10,000,000 VND)

- Kì hạn (tháng)

- Phương thức đáo hạn Khách hàng có 2 lựa chọn:

 • Tự động tất toán: hợp đồng cho vay sẽ tự động hết hiệu lực khi đến ngày đáo hạn.
 • Tự động gia hạn: hợp đồng cho vay sẽ tự động được gia hạn khi đến ngày đáo hạn, khi đó Khách hàng được tiếp tục lựa chọn Phương thức gia hạn Khách hàng có thể chọn Lãi nhập gốc: gia hạn cả số tiền gốc và tiền lãi hoặc Lãi trả về tài khoản: chỉ gia hạn số tiền gốc.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể nhập Tên gợi nhớ cho từng hợp đồng cho vay để dễ dàng theo dõi.

- Biểu lãi suất theo kỳ hạn và Biểu lãi suất tất toán trước hạn đều là Lãi suất trước thuế, khách hàng cá nhân sẽ bị khấu trừ thuế đầu tư vốn 5% khi nhận lãi (theo luật Thuế thu nhập cá nhân)

- Ngày đáo hạn: là ngày làm việc đầu tiên của FPTS sau khi kết thúc kỳ hạn cho vay tiền.

Bước 3: Khách hàng nhấn Thực hiện và xác nhận Mật khẩu giao dịch

Thực hiện tất toán tiền cho vay

Bước 1: Khách hàng thực hiện tại màn hình Giao dịch tiền → Tất toán tiền cho vay

Khách hàng có thể xem toàn bộ các hợp đồng cho vay còn hiệu lực và tổng số tiền Khách hàng đang cho vay tại màn hình này.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể tất toán linh hoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền cho vay

- Lãi suất tất toán trước hạn sẽ được lấy từ Biểu lãi suất tất toán trước hạn (được thể hiện ở giao diện Tiền cho vay EzSaving) và dựa theo Số ngày cho vay thực của hợp đồng.

Bước 2: Khách lựa chọn Hợp đồng muốn Tất Toán, lựa chọn loại tất toán (Một phần hay Toàn bộ), Nhập số tiền và xác nhận Mật khẩu giao dịch

Lưu ý:

- Khách hàng có thể thực hiện giao dịch cho vay tiền / tất toán tiền cho vay từ 0h00 – 16h00 các ngày làm việc

- Với các hợp đồng đến ngày đáo hạn thì sẽ được hệ thống tự động đáo hạn / gia hạn vào 7h00 ngày làm việc

Tra cứu Danh sách hợp đồng cho vay

- Khách hàng có thể xem tất cả các hợp đồng cho vay (cả hiệu lực và hết hiệu lực) tại màn hình “Giao dịch tiền \ Danh sách hợp đồng cho vay

- Các tình trạng của hợp đồng cho vay tiền gồm:

 • Có hiệu lực
 • Đã tất toán: hợp đồng bị tất toán trước hạn (bởi Khách hàng hoặc FPTS)
 • Hết hiệu lực gồm các trường hợp sau:
  • Hợp đồng có Phương thức đáo hạn là Tự động tất toán và đã đến ngày đáo hạn
  • Hợp đồng có Phương thức đáo hạn là Tự động gia hạn, nhưng Biểu lãi suất theo kỳ hạn tại thời điểm gia hạn không còn có loại Kỳ hạn tương ứng nữa, thì hợp đồng sẽ bị đáo hạn.

- Khách hàng có thể click vào từng hợp đồng để xem chi tiết:

 • Lịch sử thanh toán tiền gốc và lãi: Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết về việc thanh toán gốc và lãi của từng lần tất toán, gia hạn, đáo hạn.
 • Lịch sử gia hạn tiền cho vay: Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết của từng lần gia hạn tiền cho vay như số tiền cho vay và lãi suất của từng lần gia hạn.