HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thực hiện quyền tại FPTS

Quý khách vui lòng đến Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện các giao dịch nộp tiền thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm.

Hồ sơ gồm: Giấy nộp tiền mặt

Mạng lưới giao dịch của FPTS vui lòng xem tại đây