HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Sức mua trong ngày

1. Đăng kí Dịch vụ Sức mua trong ngày (SMTN)

* Đối với khách hàng sử dụng EzTrade :

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, Khách hàng chọn Quản lý ký quỹ/ Đăng ký/hủy sử dụng sức mua trong ngày:

Bước 2: Quý khách xác thực bằng phương thức xác thực đã đăng ký (Email/SMS OTP/Smart OTP...)

* Đối với khách hàng sử dụng ứng dụng EzMobileTrading:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, tại thanh trượt menu, Khách hàng chọn Ký quỹ/ Đăng ký/hủy sử dụng SMTN. Sau đó xác thực bằng phương thức đã đăng ký.

Việc đăng ký sử dụng dịch vụ SMTN của Khách hàng sẽ có hiệu lực trong phiên làm việc tiếp theo.

Ví dụ khi sử dụng dịch vụ SMTN:

- Tại thời điểm cuối ngày T: Danh mục của Khách hàng như sau:

Mã CK CK thường Quyền chờ về Giá TT TLsm TLsm quyền Sức mua bẩy CK
(%)
ACB 2.000 0 20.000 50 35 20.000.000
HDM 5.000 0 30.000 0 0 0
OCB 10.000 5.000 15.000 40 28 81.000.000
TCH 5.000 0 10.000 20 14 10.000.000
Tổng 111.000.000

- Nếu Khách hàng đăng ký dịch vụ Sức mua trong ngày: Tỷ lệ tính sức mua của khách hàng sẽ là tỷ lệ ở mức cao nhất theo quy định của FPTS (hiện tại là 50%) với các mã chứng khoán đang được cho vay

Khi đó, sức mua bẩy từ chứng khoán của các mã ACB, OCB, TCH sẽ được tính theo tỷ lệ là 50% (bao gồm cả phần chứng khoán thường và quyền chờ về). Cụ thể như sau:

Mã CK CK thường Quyền chờ về Giá TT TLsm trong ngày  (%) Sức mua bẩy CK (sau cập nhật) Chênh lệch sức mua
ACB 2.000 0 20.000 50 20.000.000 0
HDM 5.000 0 30.000 0 0 0
OCB 10.000 5.000 15.000 50 112.500.000 31.500.000
TCH 5.000 0 10.000 50 25.000.000 15.000.000
Tổng 157.500.000 46.500.000

Phần sức mua bẩy từ chứng khoán của khách hàng sẽ được tăng thêm 46.500.000 → Đây chính là phần Sức mua trong ngày

  • SMTN được tăng thêm vào Sức mua bẩy từ Chứng khoán và chỉ được cập nhật một lần vào thời điểm hệ thống mở cửa thị trường cho phiên giao dịch tiếp theo.
  • SMTN chỉ được dùng để mua chứng khoán (không được rút/chuyển tiền).
  • Các mã đặt mua trong phiên sẽ vẫn chỉ được tính theo tỷ lệ vay (TLV) thông thường
  • Trường hợp tài khoản đang có sức mua cơ sở âm: khi tăng SMTN sẽ bị bù trừ cho phần âm của Sức mua cơ sở (SMCS)  sử dụng được ít hơn phần SMTN.

2. Tra cứu Sức mua trong ngày

Khách hàng có thể dễ dàng quản trị rủi ro và tra cứu đc chi tiết Sức mua trong ngày cũng như trạng thái tài khoản:

Tại EzTrade: Khách hàng lựa chọn Quản lý ký quỹ/ Tra cứu chi tiết tài khoản ký quỹ

 

Tại EzMobileTrading: Khách hàng tra cứu tại thanh trượt menu Ký quỹ/ Quản lý ký quỹ theo sức mua.

Lưu ý:

- Số tiền cần bổ sung cho Sức mua trong ngày: Số tiền cần bổ sung cho phần Sức mua trong ngày đã được sử dụng tương ứng với Tỷ lệ rủi ro (R) tạm tính ở mức 120%.

  • Nếu Số tiền này >0: Số tiền KH cần bổ sung thêm để R về mức 120%
  • Nếu Số tiền này <0: Số tiền KH có thể dùng đến mức R = 120%

- Trường hợp Số tiền cần bổ sung cho SMTN > 0, nếu khách hàng không thực hiện bán chứng khoán/nộp tiền ứng với phần tiền đó, thì sau khi FPTS chạy hệ thống xong , tỷ lệ R của tài khoản sẽ được cập nhật theo tỷ lệ vay thông thường   trạng thái tài khoản khả năng sẽ rơi vào trạng thái Xử lý và khi đó hệ thống sẽ phân loại xử lý tài khoản Marpro theo đúng quy định.

3. Hủy Dịch vụ Sức mua trong ngày:

Tương tự khi đăng ký dịch vụ, Khách hàng có thể hủy dịch vụ SMTN ở màn hình đăng ký như đã hướng dẫn ở mục 1 và sẽ có hiệu lực ở phiên làm việc tiếp theo.

2
Thay đổi hạn mức

Trong trường hợp Khách hàng đã sử dụng gần hết hạn mức và có nhu cầu sử dụng thêm, Khách hàng có thể thực hiện Đề nghị thay đổi hạn mức với các thao tác như sau:

Vào màn hình chính của EzTrade, Khách hàng chọn Tab “Tra cứu GD ký quỹ” và chọn mục “Đề nghị thay đổi hạn mức”

Nhập hạn mức mong muốn vào ô Hạn mức yêu cầu mới. Nhập Mật khẩu giao dịch rồi click Xác nhận để gửi yêu cầu cho FPTS. Khách hàng có thể theo dõi Tình trạng của yêu cầu cũng như Hạn mức thực tế mà FPTS đã phê duyệt ngay trên màn hình này phần “Lịch sử Thay đổi hạn mức

FPTS sẽ tiếp nhận yêu cầu và xem xét phê duyệt Hạn mức hợp lý, phù hợp với từng Khách hàng.

Lưu ý: Hạn mức ký quỹ, lãi suất vay ký quỹ có thể được FPTS thay đổi theo từng thời kỳ. Trường hợp lãi suất cho vay thay đổi thì mức lãi suất mới sẽ áp dụng cho tất cả số dư nợ ký quỹ hiện tại của Khách hàng tại thời điểm thay đổi. Đặc biệt, việc tỷ lệ vay tăng cao khi giá chứng khoán giảm mạnh, khi FPTS điều chỉnh tỷ lệ vay của một số mã chứng khoán,...

3
Tra cứu thông tin

Khách hàng truy cập vào màn hình chính của EzTrade, chọn Tab “Tra cứu GD Ký quỹ”