HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn lựa chọn Giao dịch chủ động

Với Quý khách hàng có thể chủ động giao dịch chứng khoán, chưa cần tới sự hỗ trợ từ Chuyên viên tư vấn đầu tư, Khách hàng được lựa chọn Giao dịch chủ động để tối ưu phí giao dịch (tham khảo biểu phí giao dịch tại FPTS tại đây). Sau khi lựa chọn hình thức Giao dịch chủ động, nếu Quý khách muốn được Tư vấn đầu tư chuyên sâu trở lại thì lựa chọn và đăng ký Chuyên viên phù hợp nhất qua phân hệ EzAdvisorSelect của FPTS (dịch vụ tư vấn đầu tư là dịch vụ có tính phí).

Lựa chọn Giao dịch chủ động có thể dễ dàng thao tác trực tuyến trên tài khoản chứng khoán theo hướng dẫn sau:

1. Đối với khách hàng sử dụng EzTrade

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào Eztrade và chọn Tư vấn đầu tư.

Bước 2: Khách hàng chọn Quản lý Tài khoảnGiao dịch chủ động

Bước 3: Khách hàng lựa chọn biểu phí Chủ động giao dịch và xác nhận Mật khẩu giao dịch

2. Đối với khách hàng sử dụng EzMobileTrading

Khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

 Lưu ý:

  • Quý khách lựa chọn Giao dịch chủ động trước 19h00 ngày T0 thì biểu phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày làm việc tiếp theo (ngày T+1). Nếu lựa chọn sau 19h00 hoặc ngày nghỉ lễ thì biếu phí mới có hiệu lực từ ngày kế tiếp của ngày làm việc tiếp theo (ngày T+2).
  • Quý khách sẽ hoàn toàn chủ động trong quá trình giao dịch mà không cần chuyên viên tư vấn chăm sóc, hỗ trợ. Trong quá trình giao dịch nếu có vấn đề cần hỗ trợ về sản phẩm dịch vụ, Quý khách có thể liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng FPTS: 1900 6446, nhấn nhánh 1.