HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Bạn có nhiều loại cổ phiếu trong danh mục, làm sao để kiểm soát được đầy đủ các quyền phát sinh? Làm sao để nhớ được đầy đủ lịch thực hiện quyền? Làm sao để nộp được tiền đúng hạn khi bận hoặc không thể đến sàn...? Dịch vụ Thực hiện Quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc Thực hiện quyền: