HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Với những Khách hàng có nhu cầu lướt sóng ngắn ngày, việc sử dụng Gói ký quỹ T+ giúp khách hàng được miễn lãi trong thời gian cố định theo từng gói T+ đăng ký để tối ưu hơn lợi nhuận từ giao dịch.

Những đặc điểm của gói ký quỹ T+:

  • Khách hàng được miễn lãi trong n ngày của từng món vay tương ứng với từng gói vay ký quỹ T+n.
  • Trường hợp các món vay được gia hạn thì món vay đó sẽ chịu lãi suất quá hạn cao hơn kể từ thời điểm gia hạn.
  • Khách hàng có thể lựa chọn phương thức xử lý tự động món vay hết hạn là Tự động gia hạn hoặc Tự động bán chứng khoán vay

Gói

T+3

T+5

T+7

Thời hạn khoản vay

3 ngày

5 ngày

7 ngày

Lãi suất trong hạn

Miễn lãi

Miễn lãi

Miễn lãi

Lãi suất quá hạn

0,03305%/ngày

0,03410%/ngày

0,03515%/ngày

Khách hàng có thể tự trả tiền, gia hạn hợp đồng với quy định tương tự như Hợp đồng ký quỹ thông thường.

Món vay sẽ được tính lãi kể từ ngày gia hạn món vay và có lãi vay tối thiểu 30.000 đồng/món vay.

Các gói ký quỹ FPTS áp dụng:

  • Gói kỹ quỹ T+3: Thời hạn của khoản vay mua chứng khoán Ký quỹ áp dụng miễn lãi là 3 ngày
  • Gói ký quỹ T+5: Thời hạn của khoản vay mua chứng khoán Ký quỹ áp dụng miễn lãi là 5 ngày
  • Gói ký quỹ T+7: Thời hạn của khoản vay mua chứng khoán Ký quỹ áp dụng miễn lãi là 7 ngày

Với khách hàng sử dụng gói ký quỹ T+, khách hàng lựa chọn 1 trong 2 phương thức xử lý tự động của hệ thống vào cuối ngày giao dịch T+n nếu hợp đồng ký quỹ chưa được tất toán:

  • Tự động gia hạn món vay thêm một kỳ hạn mới ba (03) tháng nếu mã chứng khoán ký quỹ còn trong danh mục chứng khoán cho vay ký quỹ của FPTS, tiền lãi vay lũy kế (nếu có) sẽ được cộng dồn vào số tiền vay gốc. Hợp đồng sau khi gia hạn sẽ được áp lãi suất quá hạn.
  • Tự động bán xử lý toàn bộ số lượng chứng khoán còn lại là tài sản đảm bảo của món vay.

Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký/thay đổi/hủy các gói ký quỹ T+ trực tuyến thông qua các ứng dụng giao dịch của FPTS (EzTrade, EzMobileTrading) hoặc có thể thực hiện các yêu cầu trên trực tiếp tại quầy dịch vụ của FPTS. Các thay đổi được thực hiện trong phiên giao dịch sẽ có hiệu lực ngay và được áp dụng cho tất cả các Hợp đồng trong ngày giao dịch đó.

Chi tiết Hướng dẫn sử dụng gói Dịch vụ mua chứng khoán kỹ quỹ T+, bạn có thể xem tại đây.