HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Dịch vụ Quản lý cổ đông tại FPTS là dịch vụ mà FPTS được sự ủy quyền của Tổ chức phát hành, thay mặt Tổ chức phát hành thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông theo sự thống nhất giữa hai bên.

Dựa trên hệ thống phần mềm chứng khoán chuyên biệt và đội ngũ nhân viên tận tâm, FPTS sẽ cung cấp cho Cổ đông một dịch vụ quản lý an toàn, hiệu quả và đảm bảo:

  • Truyền tải thông tin của doanh nghiệp tới các Cổ đông một cách đầy đủ, nhanh chóng, thuận tiện;
  • Tra cứu và thay đổi thông tin cá nhân của Cổ đông dựa trên hệ thống tài khoản đăng nhập trực tuyến;
  • Thực hiện giao dịch thuận tiện, nhanh chóng và bảo mật;
  • Hỗ trợ Cổ đông kiểm soát và tra cứu số dư, lịch sử giao dịch cổ phiếu trong từng thời điểm một cách kịp thời, chính xác.

Dịch vụ quản lý cổ đông của FPTS bao gồm: