HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tại sao bạn cần ứng trước tiền?

Thời gian thanh toán đối với giao dịch bán khớp lệnh cổ phiếu là T+2, tức là 2 ngày làm việc sau ngày bán thì tiền mới về đến tài khoản của bạn. Trong khi đó, bạn cần tiền trước đó để mua chứng khoán hoặc để rút tiền /chuyển tiền.

EzAdvance là dịch vụ Ứng trước tiền của FPTS, sẽ cho phép bạn dùng tiền trước khi tiền của bạn về đến tài khoản.

EzAdvance của FPTS vận hành thế nào?

Dịch vụ Ứng trước của FPTS bao gồm: Ứng trước tiền bán chứng khoán và Ứng trước tiền cổ tức.

√ Ứng trước tiền bán chứng khoán:

Ngay sau khi lệnh bán chứng khoán được khớp (trừ giao dịch thỏa thuận), số tiền bán được sau khi tạm trừ phí và thuế sẽ được tự động cộng với số dư tiền trên tài khoản để bạn sử dụng. Cuối ngày giao dịch, hệ thống của FPTS sẽ tự động thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán tương ứng với số tiền mà bạn đã sử dụng vượt quá số dư tiền trên tài khoản. Đến ngày thanh toán của giao dịch bán, FPTS tự động thu lại số tiền mà bạn đã ứng trước. Thật đơn giản, bạn không cần làm bất kỳ thủ tục ứng trước nào!

√ Ứng trước tiền cổ tức:

Nếu bạn có quyền nhận cổ tức bằng tiền mà với mã quyền đó FPTS đã xác nhận được chính xác ngày doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua Trung tâm lưu ký chứng khoán, hệ thống sẽ cho phép bạn thực hiện ứng trước tiền cổ tức. Với loại ứng trước này, bạn sẽ cần thực hiện thao tác ứng trước trực tiếp trên hệ thống hoặc gọi điện cho Phòng lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để chúng tôi hỗ trợ bạn.

Vào ngày thanh toán cổ tức, FPTS sẽ tự động thu lại số tiền mà bạn đã ứng trước.

Để tìm kiểu kỹ hơn, bạn có thể xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ EzAdvance tại đây.