HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Bạn đang có tiền nhàn rỗi trong tài khoản giao dịch chứng khoán nhưng chưa có kế hoạch đầu tư trong ngắn hạn? Bạn cần mức lãi suất cao hơn lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản giao dịch chứng khoán, hãy nhanh chóng đăng ký và sử dụng Dịch vụ EzSaving của FPTS.

EzSaving vận hành ra sao?

EzSaving là dịch vụ trực tuyến dành cho Khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước có nhu cầu cho vay tiền tạm thời nhàn rỗi trên tài khoản giao dịch chứng khoán để hưởng lãi.

Với các tính năng ưu việt, cho phép tất toán trước hạn, tất toán một phần hoặc toàn bộ số tiền cho vay, bạn sẽ được linh hoạt sử dụng nguồn vốn của mình với lãi suất hấp dẫn mà không cần phải chuyển tiền từ chứng khoán sang ngân hàng và ngược lại khi cần đầu tư chứng khoán ngay.

Bên cạnh đó số tiền cho FPTS vay vẫn được dùng để tính sức mua như Số dư tiền mặt sẽ giúp bạn giao dịch chứng khoán thuận tiện hơn.

FPTS cũng phát triển các tính năng khác như đặt tên gợi nhớ cho từng hợp đồng cho vay cũng sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi.

Để tìm kiểu kỹ hơn, bạn có thể xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ EzSaving tại đây.