HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Theo dõi lịch sử ứng trước tiền cổ tức

Để xem lịch sử ứng trước tiền cổ tức, Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

- Quý khách vào mục "Giao dịch tiền" chọn "Lịch sử ứng trước tiền cổ tức"

 

 

- Sau đó, chọn khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn “Cập nhật