HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Theo dõi lịch sử ứng trước tiền bán chứng khoán

Để theo dõi lịch sử ứng trước tiền bán chứng khoán, Quý khách thực hiện như sau:

- Trong phần “Giao dịch tiền” nhấn chuột vào “Lịch sử ứng trước tiền bán CK” để tra cứu lịch sử ứng trước tiền bán chứng khoán.

- Lệnh ứng trước tiền bán chứng khoán của Quý khách được hệ thống FPTS tự động tạo cuối mỗi ngày giao dịch, căn cứ vào số tiền mà Khách hàng đã sử dụng vượt quá số dư tiền mặt trên tài khoản