HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Hướng dẫn đặt lệnh ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền

♦ Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào EzTrade, lựa chọn một trong hai cách:

- Cách 1: Chọn menu “Giao dịch tiền” và vào phần “Ứng trước tiền cổ tức”:

- Cách 2:

  • Chọn meu “Giao dịch đặc biệt” và vào phần “Thực hiện quyền”:

 

  • Nhấn “Ứng trước quyền nhận cổ tức bằng tiền”:

♦ Bước 2: Nhập Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc Số tiền được nhận

(Lưu ý: Số tiền được nhận = Số tiền yêu cầu ứng trước - Phí ứng trước)

♦ Bước 3: Nhấn Chấp nhậnNhập mật khẩu giao dịch. Hệ thống sẽ tự động ghi tăng Số tiền được nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng sau khi Đề nghị được phê duyệt

♦ Bước 4: Đến ngày Phân bổ quyền, hệ thống sẽ tự động hạch toán Số quyền, Số tiền ứng trước, Phí ứng trước vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.