HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Cầm cố chứng khoán có đăng ký biện pháp bảo đảm

Áp dụng trong trường hợp khách hàng thế chấp tài sản trong tài khoản giao dịch chứng khoán để cầm cố tại các tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu cho vay. Theo yêu cầu của bên nhận cầm cố và khách hàng, FPTS sẽ xác nhận phong tỏa chứng khoán tại FPTS và đồng thời làm thủ tục phong tỏa chứng khoán của khách hàng tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Sau khi FPTS xác nhận phong tỏa, số chứng khoán thế chấp sẽ không được phép giao dịch cho đến khi có văn bản giải tỏa của bên nhận cầm cố, khách hàng và được VSDC xác nhận.

Quý khách vui lòng đến trực tiếp quầy Lưu ký và Quản lý Cổ đông của FPTS để thực hiện thủ tục Cầm cố/ giải tỏa cầm cố chứng khoán.

Hồ sơ đề nghị cầm cố chứng khoán chứng khoán có đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và phần thanh toán phí, thuế phong tỏa chứng khoán (theo Quy định Biểu phí của VSDC và FPTS) của Quý khách. Biểu phí Dịch vụ của FPTS Quý khách tham khảo tại đây.

Hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.