HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Bán Chứng khoán Lô lẻ trực tuyến - EzOddLot

I. Đối tượng áp dụng

 • Áp dụng đối với khách hàng của FPTS đã đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng khoán của FPTS
 • Chỉ áp dụng đối với mã Chứng khoán thuộc sàn HSX và HNX (không bao gồm các cổ phiếu đăng ký giao dịch sàn UPCoM)
 • Thời gian đặt lệnh: Từ 10h00 đến 14h30 hàng ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày Lễ).

II. Hướng dẫn đặt lệnh

- Khách hàng có thể vào tab “Giao dịch đặc biệt” rồi chọn phần “Bán chứng khoán lô lẻ” hoặc vào phần Bán CK lô lẻ trên thanh công cụ nhanh (như hình dưới):

- Sau khi vào cửa sổ đặt lệnh lô lẻ, hệ thống sẽ tự động hiển thị các lô lẻ có trong tài khoản của khách hàng

- Khách hàng chọn mã cố phiếu muốn bán, rồi nhập mật khẩu để thực hiện giao dịch

- Giá bán Chứng khoán lô lẻ sẽ là Giá sàn của cổ phiếu đó trong ngày giao dịch

- Lịch sử bán chứng khoán lô lẻ: Khách hàng có thể vào phần lịch sử bán chứng khoán lô lẻ ngay trong trang đặt lệnh. Hoặc vào tab “Giao dịch đặc biệt” rồi chọn “Lịch sử bán chứng khoán lô lẻ

- Màn hình Lịch sử bán chứng khoán lô lẻ hiển thị chi tiết về ngày giờ đặt lệnh, mã chứng khoán, sàn giao dịch, khối lượng bán, giá bán và tình trạng lệnh

- Khách hàng có thể Hủy lệnh bán chứng khoán lô lẻ của từng mã (Chọn nút X trong cột Hủy)

- Có một số tình trạng lệnh như sau:

 • Chờ xử lý: Lệnh đang được chờ xử lý, nhà đầu tư có thể hủy lệnh khi ở trạng thái này
 • Bị từ chối: Lệnh bị từ chối bởi FPTS hoặc Trung tâm lưu ký (TTLK)
 • Đã hủy: Lệnh đã được hủy và không còn hiệu lực
 • Đã gửi lên TTLK (với các mã của sàn HOSE): Hồ sơ giao dịch chứng khoán lô lẻ đang được gửi cho TTLK để thực hiện giao dịch, quãng thời gian này thường kéo dài:
  • 05 ngày làm việc: Với những mã chứng khoán thông thường
  • Từ 05 ngày đến 15 ngày làm việc: Với mã chứng khoán FTS (của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT)
 • Đã khớp: Giao dịch đã được thực hiện. Với các mã của sàn HOSE, tiền bán chứng khoán lô lẻ đã được thanh toán vào tài khoản của Khách hàng. Với các mã của sàn HNX, tiền bán chứng khoán đã/sẽ được hạch toán vào ngày T+2 sau ngày Khách hàng đặt lệnh bán

Lưu ý

Với các mã chứng khoán có quyền phát sinh, FPTS sẽ tạm thời không nhận giao dịch kể từ 05 ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền cho đến hết ngày đăng ký cuối cùng của quyền đó.