HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Biểu phí giao dịch

Phí dịch vụ hoán đổi mua

(Giao dịch sơ cấp) Miễn phí (tại quỹ)

0,1% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi, theo mệnh giá (tại FPTS)

(Giao dịch thứ cấp) Phí giao dịch áp dụng như cổ phiếu thông thường

Phí dịch vụ hoán đổi bán

(Giao dịch sơ cấp) 0,1% của giá trị mua lại (tại quỹ)

0,1% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi, theo mệnh giá (tại FPTS) 

(Giao dịch thứ cấp) Phí giao dịch áp dụng như cổ phiếu thông thường  

  • Quý khách có thể tham khảo Biểu phí dịch vụ của FPTS tại đây.