HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

VPBank định danh

Nộp tiền định danh qua ngân hàng VPBank

Nhà đầu tư Chuyển khoản từ Ngân hàng bất kỳ:

Cách thức chuyển tiền:

Bước 1: Đăng nhập vào Ngân hàng số (qua ứng dụng hoặc qua website)

Bước 2: Chọn chức năng Chuyển tiền nhanh Napas 247 / Chuyển tiền Liên ngân hàng đến Số tài khoản

Bước 3: Nhập các thông tin sau tại màn hình chuyển tiền:

- Ngân hàng thụ hưởng: VPBANK - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hội Sở Chính

- Số tài khoản thụ hưởng: 058C[xxxxxx] (xxxxxx tương tự số tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại FPTS)

- Tên người thụ hưởng: Tên chủ tài khoản chứng khoán tại FPTS

- Số tiền: Nhập số tiền muốn nộp

- Nội dung: NTTK 058C[xxxxxx] cua NGUYEN VAN A

Bước 4: Xem lại thông tin chuyển khoản tại màn hình xác nhận

Bước 5: Nhập OTP để xác thực và hoàn tất giao dịch chuyển tiền

FPTS sẽ tăng tiền tương ứng trên tài khoản chứng khoán tại FPTS của Nhà đầu tư.

*Số tiền nộp tối đa tùy thuộc hạn mức giao dịch tối đa 1 ngày của Quý khách theo tài khoản tại Ngân hàng, ví dụ 1 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng...

Lưu ý:

  • Nếu Khách hàng chuyển tiền trên Ngân hàng số qua chức năng Chuyển khoản nhanh Napas 247 của bất kì ngân hàng nào (liên ngân hàng) thì tại màn hình xác nhận, hệ thống sẽ tự động trả ra Tên chủ tài khoản định danh.
  • Nếu Khách hàng chuyển tiền qua chức năng Chuyển thường liên ngân hàng hoặc tại Quầy giao dịch thì Người nộp tiền cần chủ động khai báo Tên tài khoản thụ hưởng là tên của chủ Tài khoản chứng khoán tại FPTS.

Hình ảnh minh họa các màn hình giao dịch:

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A, có số tài khoản chứng khoán số 058C123456, nộp tiền vào với số tiền 100.000.000 đồng trên ứng dụng ngân hàng bất kỳ: