HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Techcombank định danh

Nộp tiền định danh qua ngân hàng Techcombank

1. Đối với Khách hàng giao dịch tại Quầy giao dịch Techcombank

Bước 1: Khách hàng đến các điểm quầy giao dịch của Techcombank, lập chứng từ giao dịch (Ủy nhiệm chi/Giấy nộp tiền) theo quy định hiện hành của Techcombank.

Bước 2: Khách hàng thực hiện theo chỉ dẫn thanh toán như dưới đây để thực hiện chuyển tiền

- Ngân hàng thụ hưởng: Techcombank CN Ba Đình

- Số tài khoản thụ hưởng: Nhập số tài khoản chứng khoán (Ví dụ: 058C123456 trong đó 058C là phần cố định, 123456 tương ứng là số tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại FPTS)

- Tên người thụ hưởng: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (tương ứng với số tài khoản trên) viết không dấu. Ví dụ: NGUYEN VAN A

- Số tiền: Điền số tiền muốn nộp

- Nội dung: Không bắt buộc điền nội dung

Bước 3: Giao dịch viên ngân hàng hạch toán và giao cho khách hàng 01 liên chứng từ giao dịch

Bước 4: FPTS tự động báo có vào Số tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư.

2. Giao dịch qua kênh chuyển tiền của ngân hàng

Bước 1: Truy cập vào Ứng dụng ngân hàng điện tử (Chọn tiếp Chuyển tiền trong Techcombank nếu bạn mở tài khoản tại Techcombank hoặc chọn Chuyển tiền Liên ngân hàng nếu bạn sử dụng tài khoản của Ngân hàng khác)

Bước 2: Khách hàng thực hiện theo hướng dẫn của các Ngân hàng, lưu ý một số chỉ dẫn thanh toán như sau để thực hiện chuyển tiền:  

- Ngân hàng thụ hưởng: Techcombank

- Số tài khoản thụ hưởng: Nhập số tài khoản chứng khoán (Ví dụ: 058C123456 trong đó 058C là phần cố định, 123456 tương ứng là số tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại FPTS)

- Tên người thụ hưởng: Tên chủ tài khoản chứng khoán (hệ thống tự hiển thị theo kết quả truy vấn, không cần nhập nếu sử dụng dịch vụ Chuyển tiền nhanh 24/7)

- Số tiền: Điền số tiền muốn nộp

- Nội dung: Không bắt buộc điền nội dung

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin chuyển khoản tại màn hình xác nhận

Bước 4: Nhập mã OTP hoặc mã PIN để xác thực và hoàn tất giao dịch chuyển tiền

Hình ảnh minh họa các màn hình giao dịch:

1. Khách hàng Nguyễn Văn A, có số tài khoản chứng khoán số 058C123456, chuyển tiền nội bộ Techcombank vào với số tiền 80.000 đồng

2. Khách hàng Nguyễn Văn A, có số tài khoản chứng khoán số 058C123456, chuyển tiền liên ngân hàng với số tiền 50.000 đồng.