HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

VietinBank eFast

Hướng dẫn Chuyển tiền từ dịch vụ VietinBank eFast vào Tài khoản giao dịch tại FPTS

Chuyển tiền từ ngân hàng VietinBank vào Tài khoản giao dịch tại FPTS

- Bước 1: Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến eFAST của VietinBank tại đây

 

- Bước 2: Chọn mục Chuyển khoản

- Bước 3: Chọn “Chuyển tiền trong VietinBank”

- Bước 4: Tạo lệnh chuyển tiền

Quý khách nhập các thông tin của lệnh chuyển tiền, bao gồm:

  • Đến tài khoản: 125000016604
  • Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển vào tài khoản chứng khoán.
  • Nội dung: Nop tien vao tai khoan < Số tài khoản chứng khoán>cua < Tên tài khoản chứng khoán>

          Ví dụ:  “Nop tien vao TK 058C131415 cua Nguyen Van A

  • Chọn"Tiếp tục" để thực hiện giao dịch

Bước 5: Xác thực giao dịch bằng OTP qua SMS

Bước 6: Xác nhận thanh toán để hoàn tất giao dịch