HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Danh sách nộp tiền tại Hà Nội

Danh sách tài khoản nộp tiền tại Hà Nội

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

149001536550

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Nộp tiền vào TK 058C…
của Nguyễn Văn A

1220295725

BIDV - Chi nhánh Hà Thành

6666.6666.002

TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội

0451.000.238627

VCB - Chi nhánh Thành Công

0287.0406.0040.106

TMCP Quốc tế (VIB) - Chi nhánh Ba Đình – Hà Nội

025.0000.555.6666

TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội

1902.069.652.6879

TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

314.709.94

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hội Sở Chính

125.0000.16604

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương

59.66.888

TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

142001536545

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Nộp tiền vào TK 058F…
của Nguyễn Văn A

1220295734

BIDV - Chi nhánh Hà Thành