HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Danh sách nộp tiền tại Đà Nẵng

Danh sách tài khoản nộp tiền tại Chi nhánh Đà Nẵng

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Đà Nẵng

6666.7979.001

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Đà Nẵng

Nộp tiền vào TK 058C... của Nguyễn Văn A

4120.716.702.99999

Ngân hàng TMCP Nam Á - PGD Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

1019.657.069

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Đà Nẵng

5611.0001.015149

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

Nộp tiền vào TK 058F... của Nguyễn Văn A