Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn Hủy lệnh

Tại màn hình chính của EzTrade, Khách hàng chọn tab "Lệnh chờ khớp"

Chọn lệnh muốn hủy và click chuột vào ô vuông trong cột "Hủy" và nhấn nút “Hủy

Màn hình hiện ra thông báo "Hủy các lệnh đã đánh dấu?" để Khách hàng xác nhận việc thực hiện hủy lệnh

* Lưu ý: Quý khách cần chọn “” để thực hiện lệnh hủy, chọn “Không” để không thực hiện lệnh hủy.