HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Đặt Lệnh điều kiện mua/bán chứng khoán

Đặt Lệnh điều kiện mua/bán chứng khoán

- Đăng nhập trang web giao dịch trực tuyến EzTrade của FPTS

- Trong EzTrade, chọn Tab Giao dịch đặc biệt, sau đó chọn Đặt lệnh điều kiện, hoặc sử dụng thanh công cụ nhanh của EzTrade.

- Trong màn hình Đặt lệnh điều kiện, Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn đặt và điền các thông tin của lệnh:

 • Loại Mua/Bán – Mã chứng khoán – Khối lượng – Loại ký quỹ (nếu có)
 • Đặt điều kiện cho lệnh: Khách hàng cần chọn
  • Loại điều kiện (≤, ≥) tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng.
  • Giá điều kiện -> Sẽ dùng giá này làm căn cứ để kích hoạt lệnh
 • Đặt Giá thực hiện (là vùng “Lệnh thực hiện” trong phần đặt lệnh): đây là giá hệ thống sẽ gửi lên Sở khi lệnh được kích hoạt.
  • Có 3 tùy chọn nâng cao về giá đặt lệnh để thêm lựa chọn cho khách hàng: Khi lệnh được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động dựa trên loại giá này để gửi giá tương ứng lên sở, cụ thể:
   • Giá TT (Giá thị trường): Tùy theo Sàn và đợt giao dịch ở thời điểm đó, hệ thống sẽ tự động gửi lệnh với giá ATO/MP/MTL/ATC.
   • Giá trần: Giá trần của mã CK tại phiên giao dịch đó.
   • Giá sàn: Giá sàn của mã CK tại phiên giao dịch đó.
 • Lệnh đã ghi: Khi khách hàng bấm “Ghi” thì lệnh được hiển thị ở dòng dưới
 • Sau khi Ghi lệnh, khách hàng có thể:
  • Nhập mật khẩu giao dịch để Gửi lệnh ngay
  • Khách hàng có thể chỉnh sửa lại các thông tin về giá – khối lượng của lệnh điều kiện (nếu cần) cho phù hợp với diễn biến thị trường.
 • Khách hàng có thể xem lại các lệnh đã đặt trong Sổ lệnh điều kiện.

- Sau khi điền mật khẩu và ấn gửi lệnh, Quý khách kiểm tra cột “Trạng thái” của các lệnh để biết được các lệnh này đã được đặt thành công hay chưa.