HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm

Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm

Quý khách có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm trong thời gian chuyển nhượng đã quy định trong Thông báo thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm. Việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm này do Quý khách tự thỏa thuận với bên mua về giá cả và phương thức thanh toán.

Hai bên cần phải đến FPTS ký trực tiếp vào hồ sơ chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm. Bên bán phải đóng phí và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền theo quy định.

Các bước thực hiện như sau:

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua Quý khách vui lòng tham khảo tại đây