HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

VPBank

Hướng dẫn Chuyển tiền từ VPBank vào Tài khoản giao dịch tại FPTS

Nhà đầu tư có tài khoản và sử dụng ngân hàng số của VPBank

Bước 1: Đăng nhập vào Ngân hàng Số VPBANK NEO (qua ứng dụng hoặc website)

Bước 2: Chọn chức năng Chuyển tiền/ Tới số Tài khoản

Bước 3: Nhập các thông tin sau tại màn hình chuyển tiền:

- Ngân hàng thụ hưởng: VPBANK - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hội Sở Chính

- Số tài khoản thụ hưởng: 058C[xxxxxx] (xxxxxx số tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư tại FPTS)

- Tên người thụ hưởng: Tên chủ tài khoản chứng khoán tại FPTS

- Số tiền: Nhập số tiền muốn nộp

- Nội dung: NTTK 058C[XXXXXX] của NGUYEN VAN A

Bước 4: Xem lại thông tin chuyển khoản tại màn hình xác nhận

Bước 5: Nhập OTP để xác thực và hoàn tất giao dịch chuyển tiền

FPTS sẽ tăng tiền tương ứng trên tài khoản chứng khoán tại FPTS của Nhà đầu tư.

*Số tiền nộp tối đa tùy thuộc hạn mức giao dịch tối đa 1 ngày của Quý khách theo tài khoản tại Ngân hàng, ví dụ 1 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng...

Hình ảnh minh họa các màn hình giao dịch:

Ví dụ : Khách hàng Nguyễn Văn A, có số tài khoản chứng khoán số 058C123456, khi nộp tiền vào với số tiền 250.000.000 đồng, thực hiện giao dịch trên ứng dụng VPBank: