HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Danh sách tài khoản nộp tiền tại Hồ Chí Minh

Danh sách tài khoản nộp tiền tại TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM

037.100.378.3296

Ngân hàng VCB - Chi Nhánh Tân Định

Nộp tiền vào TK 058C... của Lê Văn A

4157.0719

Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Đakao

0000.6888.001

Ngân hàng Tiên phong - Chi nhánh TP.HCM

102.110.070.3007

Ngân hàng MBBank - Chi nhánh Hàm Nghi

060.0452.296.31

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - PGD Quận 1

1401.14851.053659

Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Sài Gòn

0037.0410.36004

Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM

0000.6888.013

Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh TP.HCM

Nộp tiền vào TK 058F... của Lê Văn A