HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn Sửa lệnh

Khách hàng chọn tab "Lệnh chờ khớp" rồi chọn lệnh muốn sửa bằng cách click vào ô “Sửa” tương ứng

Khách hàng có thể thực hiện sửa cả giá và khối lượng của lệnh. Sau đó ấn nút “Sửa” để thực hiện sửa lệnh