HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Tra cứu lịch sử Lệnh điều kiện

Tra cứu lịch sử Lệnh điều kiện

- Trong EzTrade, Quý khách chọn Tab “Giao dịch đặc biệt” rồi chọn “Sổ lệnh điều kiện”.

- Chọn khoảng thời gian cần tra cứu, mã chứng khoán và tình trạng lệnh (nếu cần) để tra cứu trongdanh sách lệnh đã đặt. Sau đó ấn “Cập nhật”.

- Trạng thái lệnh:

  • Chờ kích hoạt: Lệnh đang chờ được kích hoạt
  • Thành công: Lệnh đã được kích hoạt thành công
  • Bị từ chối: Lệnh đã được kích hoạt nhưng lệnh thực hiện bị hệ thống từ chối do vi phạm quy định của 1 lệnh (VD: do thời điểm kích hoạt không đủ số dư, giá đặt lệnh nằm ngoài trần/sàn,...)
  • Đã hủy: Lệnh đã được hủy
  • Hết hạn: Sau 3 tháng mà Lệnh điều kiện không được kích hoạt thì lệnh sẽ hết hiệu lực.