HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hủy lệnh đặt trước

- Các lệnh chưa được kích hoạt có thể được hủy từ màn hình “Sổ lệnh điều kiện”:

  • Quý khách nhấn vào biểu tượng Hủy tương ứng với lệnh cần hủy

  • Màn hình sẽ hiển thị popup xác nhận hủy à Quý khách ấn “OK” để hệ thống thực hiện hủy

  • Khi hủy thành công sẽ có popup thông báo:

- Các lệnh sau khi đã được kích hoạt thành công nếu chưa khớp hết có thể hủy/sửa tương tự như đối với lệnh thường – tại màn hình “Lệnh chờ khớp” tại trang đặt lệnh EzTrade.