HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

VietinBank iPay

Hướng dẫn chuyển tiền từ ứng dụng VietinBank iPay vào Tài khoản giao dịch tại FPTS

Chuyển tiền từ ứng dụng VietinBank iPay vào Tài khoản giao dịch tại FPTS

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VietinBank iPay

- Bước 2: Chọn mục Chuyển tiền

 

- Bước 3: Chọn “Chuyển tiền chứng khoán”

 

- Bước 4: Tạo lệnh chuyển tiền

Quý khách chọn các thông tin của lệnh chuyển tiền, bao gồm:

  • Chọn công ty chứng khoán: CTCK FPT
  • Số tài khoản chứng khoán: (Ví dụ: 058CXXXXXX)
  • Tên chủ tài khoản: (Ví dụ: NGUYEN VAN A)
  • Số tiền:……
  • Nội dung: Nguyen Van A NTTK 058CXXXXXX
  • Chọn"Tiếp tục" để thực hiện giao dịch

Bước 5: Xác nhận thanh toán để hoàn tất giao dịch