HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tra cứu số dư chứng khoán

Khi cần kiểm tra số dư chứng khoán, Cổ đông có thể thực hiện theo các cách sau:

1. Trực tiếp tại Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông

Cổ đông cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân như sau:

* Cổ đông là Cá nhân:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng;

* Cổ đông là Tổ chức:

  • Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Bản gốc hoặc bản sao công chứng;
  • Giấy giới thiệu của công ty về việc xin xác nhận số dư;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người được giới thiệu.

2. Gọi điện tới Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông

3. Qua Internet

Để tra cứu số dư qua Internet, Cổ đông vui lòng thực hiện theo các bước sau:

4. Gửi email đến hòm thư fcm@fpts.com.vn

Để tra cứu số dư, Cổ đông có thể gửi yêu cầu đến hòm thư điện tử (email) của Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS: fcm@fpts.com.vn. Khi nhận được yêu cầu, nhân viên hỗ trợ sẽ gửi thông tin số dư chứng khoán vào email Cổ đông đã đăng ký với FPTS.