HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Khi nào bạn cần đặt trước lệnh mua, bán?

Bạn đã có một kế hoạch về giao dịch cổ phiếu: đến mức giá nào đó bạn sẽ mua hoặc bán cổ phiếu, trong khi bạn lại không thường xuyên theo dõi thị trường? Khi bạn cần hệ thống hỗ trợ đặt lệnh tự động theo kế hoạch định trước thì bạn nên sử dụng Lệnh điều kiện EzStopLoss.

EzStopLoss vận hành ra sao? 

Trước hết, nhà đầu tư cần xác định nhu cầu đặt lệnh là để chốt lời, cắt lỗ hay đặt mua chứng khoán tại một mức giá kỳ vọng nào đó, và từ đó điền thông tin về lệnh và điều kiện kích hoạt lệnh tương ứng.

Các lệnh điều kiện EzStopLoss sẽ tự động được kiểm tra điều kiện để kích hoạt ngay trong phiên giao dịch và tại thời điểm FPTS bắt đầu nhận lệnh cho ngày giao dịch. Nếu các điều kiện thỏa mãn, lệnh điều kiện của bạn sẽ được hệ thống kích hoạt để chuyển vào hệ thống của FPTS.
Vui lòng xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng Lệnh điều kiện EzStopLoss tại đây.