HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Mua thông thường

Mua ký quỹ

Bạn có 100 triệu đồng, có thể mua được 2.000 cổ phiếu FPT với giá 50.000 đồng/cổ phiếu

Bạn sử dụng 100 triệu đồng và vay thêm 100 triệu đồng để mua 4.000 cổ phiếu FPT với giá 50.000 đồng/cổ phiếu 

- Nếu giá cổ phiếu FPT tăng lên 60.000đ/cp, bạn sẽ lãi 20 triệu đồng (= 2.000 cp x 10.000đ/cp), tương đương 20% trên giá trị đầu tư ban đầu

- Nếu giá cổ phiếu FPT giảm xuống 40.000đ/cp, bạn sẽ lỗ 20 triệu đồng (= 2.000 cp x 10.000đ/cp), tương đương 20% trên giá trị đầu tư ban đầu

- Nếu giá cổ phiếu FPT tăng lên 60.000đ/cp, bạn sẽ lãi 40 triệu đồng (= 4.000 cp x 10.000đ/cp), tương đương 40% trên giá trị đầu tư ban đầu

- Nếu giá cổ phiếu FPT giảm xuống 40.000đ/cp, bạn sẽ lỗ 40 triệu đồng (= 4.000 cp x 10.000đ/cp), tương đương 40% trên giá trị đầu tư ban đầu

Giao dịch ký quỹ ở FPTS có gì đặc biệt?

Khác với các nhà cung cấp dịch vụ khác, FPTS cung cấp 2 loại giao dịch ký quỹ cho bạn lựa chọn: Giao dịch ký quỹ theo món (EzMargin/EzMortgage) và Giao dịch ký quỹ theo sức mua (EzMargin Pro).

- Giao dịch ký quỹ theo món cho phép bạn thực hiện vay ký quỹ và quản lý theo từng món vay, dựa trên mỗi lần đặt lệnh mua chứng khoán ký quỹ hay cầm cố chứng khoán. Loại này bao gồm 2 phân hệ:

  • EzMargin (Mua ký quỹ chứng khoán): Bạn mua chứng khoán bằng một phần tiền của mình và một phần tiền vay từ FPTS. Chứng khoán mua được sẽ là tài sản đảm bảo cho khoản vay này.
  • EzMortgage (Cầm cố chứng khoán): Bạn dùng cổ phiếu có sẵn hoặc đang về tài khoản của mình làm tài sản đảm bảo để vay tiền từ FPTS.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về Hướng dẫn sử dụng EzMargin/EzMortgage tại đây

- Giao dịch ký quỹ theo sức mua - EzMargin Pro cho phép bạn vay ký quỹ trên cơ sở là sức mua chung của cả tài khoản, tương tự như vay thấu chi tại Ngân hàng.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về EzMarginPro tại đây

Danh sách các cổ phiếu được thực hiện giao dịch ký quỹ tại FPTS vui lòng xem tại đây

Để đăng ký sử dụng một trong hai loại giao dịch ký quỹ nói trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi phục vụ bạn!