HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Thay đổi thông tin cổ đông

FPTS hỗ trợ Cổ đông thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân qua các kênh: Trực tiếp tại FPTS, qua bưu điện, qua Internet. Qua mỗi kênh, Cổ đông thực hiện theo các bước sau:

1. Trực tiếp tại Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS

* Lưu ý:

Khi thay đổi về số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Cổ đông cần mang theo:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin liên quan;
  • Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (nếu có).

2. Qua bưu điện

Biểu mẫu “Giấy đăng ký, thay đổi, bổ sung thông tin cổ đông” Cổ đông tham khảo tại đây

Địa chỉ nhận Hồ sơ Cổ đông tham khảo tại đây

* Lưu ý: 

  • Khi thay đổi về số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Cổ đông cần gửi kèm theo bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ hoặc Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin liên quan;
  • FPTS không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hồ sơ trong quá trình vận chuyển qua đường Bưu điện.

3. Qua Internet

Bước 1: Cổ đông đăng nhập tài khoản EzLink

Bước 2: Nhập các thông tin cần thay đổi

Từ màn hình “Thông tin cổ đông”, Quý cổ đông nhập các thông tin liên hệ cần thay đổi

Bước 3: Chọn “Lưu thay đổi” để lưu thông tin

FPTS sẽ kiểm tra và thực hiện thay đổi thông tin Cổ đông.

* Lưu ý:

FPTS chỉ chấp nhận thay đổi trực tuyến với các thông tin thuộc phần “Thông tin liên hệ”.