HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Cho/biếu/tặng chứng khoán

Cổ đông có nhu cầu cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký, Cổ đông đến trực tiếp Quầy Lưu ký và quản lý cổ đông của FPTS để thực hiện cho biếu tặng chứng khoán.

Hồ sơ Cổ đông cung cấp cho FPTS bao gồm:

  1. Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng, cho
  2. Giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho

- Trường hợp là Cá nhân:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực;
  • Nếu người nhận quà tặng là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

- Trường hợp là Tổ chức:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  • Giấy giới thiệu.

3. Hợp đồng cho/biếu tặng chứng khoán có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản chính hoặc bản sao công chứng

4. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước)

5. Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán và thông báo kết quả tới Cổ đông 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.