HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Cấp lại Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

Cổ đông bị mất hoặc làm rách nát Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cần đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để xin cấp lại Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

1. Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin cấp lại Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần01 bản;
  • Bản gốc Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (nếu có);
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu với Cổ đông cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Cổ đông tổ chức.

2. Các bước thực hiện