HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Theo dõi tình trạng lệnh chuyển tiền

Quý khách chọn “Lịch sử chuyển tiền” trong menu “Giao dịch tiền” để theo dõi trạng thái của các lệnh chuyển tiền đã lập

Các trạng thái Lệnh chuyển tiền bao gồm:

- "Đang chờ": Lệnh chưa được xử lý và có thể hủy được

- "Đang xử lý": Lệnh đang được FPTS hạch toán và không thể bị hủy

- "Đã hủy": Lệnh không còn hiệu lực chuyển tiền

- "Bị từ chối": Lệnh không thể thực hiện (ví dụ: Thông tin tài khoản người thụ hưởng không chính xác).

- "Đã xử lý": Yêu cầu chuyển tiền đã được FPTS thực hiện xong và hệ thống chính thức cắt số tiền chuyển và phí chuyển tiền tương ứng ra khỏi tài khoản giao dịch của Quý khách