HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Một số lưu ý

 • Quý khách chỉ có thể đặt lệnh chuyển tiền với đồng Việt Nam (VND); 
 • Tất cả Khách hàng sử dụng dịch vụ Chuyển tiền EzTransfer đều có thế đặt lệnh chuyển tiền đến tài khoản của FPTS để thực hiện quyền mua, ký quỹ đấu giá, thanh toán thuế, chi phí phát sinh từ các giao dịch chứng khoán;
 • Nếu là Nhà đầu tư nước ngoài, Quý khách chỉ có thể chuyển tiền vào Tài khoản góp vốn mua cổ phần của chính mình tại một ngân hàng thương mại;
 • Quý khách có thể đặt lệnh chuyển tiền EzTransfer vào bất kỳ lúc nào (24h/ngày và 7 ngày/tuần)
  • Các lệnh chuyển tiền trước 16h00 ngày làm việc sẽ được FPTS thực hiện ngay trong ngày
  • Các lệnh chuyển tiền sau 16h00 ngày làm việc hoặc vào các ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết sẽ được FPTS thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.
 • FPTS không chịu trách nhiệm nếu nội dung Lệnh chuyển tiền không chính xác dẫn đến việc bị Ngân hàng từ chối. Mặc nhiên, Quý khách vẫn phải trả phí chuyển tiền (nếu có) trong trường hợp giao dịch chuyển tiền không thành công vì nguyên nhân nêu trên;
 • FPTS chỉ đóng vai trò trung gian thu phí chuyển tiền theo đúng biểu phí của Ngân hàng chuyển tiền.
  Biểu phí chuyển tiền EzTransfer có thể thay đổi theo từng thời kỳ của từng ngân hàng, Quý khách vui lòng xem thông báo tại đây