HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Hướng dẫn đặt lệnh chuyển tiền

Bước 1: Đăng nhập Chuyền tiền trực tuyến EzTransfer         

Sau khi đăng nhập vào dịch vụ Giao dịch trực tuyến EzTrade, Quý khách chọn menu “Giao dịch tiền” và vào mục “Chuyển tiền”

                 

Bước 2: Nhập thông tin lệnh chuyển tiền

Quý khách sử dụng chuột hoặc phím Tab di chuyển qua các trường để nhập các thông tin của lệnh chuyển tiền, bao gồm:

- Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển (Lưu ý không nhập dấu cách, dấu phẩy, dấu chấm giữa các con số)

- Thông tin Người thụ hưởng (Số tài khoản/Tên người thụ hưởng/Ngân hàng người thụ hưởng)

  • Quý khách thực hiện tạo Mẫu chuyển tiền theo Hướng dẫn tạo mẫu chuyển tiền tại đây
  • Quý khách không sử dụng Token card: Nhấp chuột vào "Chọn mẫu chuyển tiền" và chọn trong danh sách các Mẫu chuyển tiền đã tạo lập. Khách hàng không thể nhập thông tin tài khoản người thụ hưởng trên màn hình chuyển tiền này.

  • Quý khách sử dụng Token card:

    •  Nhấp chuột vào "Chọn mẫu chuyển tiền" và chọn trong danh sách các Mẫu chuyển tiền đã tạo lập; 

    • Hoặc tự nhập thông tin tài khoản người thụ hưởng.

Màn hình nhập thông tin lệnh chuyển tiền:

 

Màn hình Chọn mẫu chuyển tiền

- Nội dung chuyển tiền: Ghi không dấu, không chứa ký tự đặc biệt (!, @, #, $, %, ^,&,*,.,?, /, \,...).

  Lưu ý: Khi đặt lệnh chuyển tiền thực hiện quyền mua, ký quỹ đấu giá, thanh toán thuế, phí dịch vụ Quý khách cần nhập nội dung theo như "Hướng dẫn" của FPTS.

- Nhấn "Thực hiện" để kết thúc việc nhập thông tin hoặc nhấn "Làm lại" để xóa hết các thông tin đã nhập.

Bước 3: Xác nhận lệnh chuyển tiền

- Quý khách Kiểm tra lại thông tin Lệnh chuyển tiền đã lập

- Sau đó, nhập Mật khẩu giao dịch vào ô trống cuối màn hình (Mật khẩu này cũng là mật khẩu giao dịch mua, bán chứng khoán)

- Nhấn "Thực hiện" để kết thúc việc đặt Lệnh chuyển tiền

  • Nếu mật khẩu giao dịch không chính xác, lệnh chuyển tiền sẽ không được thực hiện

  • Nếu lệnh chuyển tiền được tạo lập thành công, hệ thống sẽ ra thông báo

       Đồng thời số tiền chuyển cùng phí chuyển tiền tương ứng sẽ được phong tỏa để chờ thực hiện

      (xem cột "Tiền đang chuyển" tại menu Quản lý tài khoản/Số dư tiền).