HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Đăng ký chuyển tiền

Khách hàng chuyển sang Tab “Đăng ký chuyển tiền” rồi tích chọn Eztransfer

Trường hợp 1: Khách hàng dùng mật khẩu thông thường

Hệ thống sẽ tự động tích chọn chuyển tiền có hạn chế người thụ hưởng

Kéo con trỏ chuột xuống phía dưới, Khách hàng nhập các thông tin Tài khoản Ngân hàng, Sau đó tích vào nút V để ghim thông tin lên hệ thống

Cuối cùng, Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch, nhấn Xác nhận

* Chú ý: Khách hàng chỉ đăng ký tài khoản Ngân hàng của chủ TK và/hoặc tài khoản Ngân hàng của người được ủy quyền (nếu có)

Trường hợp 2: Khách hàng sử dụng thiết bị Token card

Hệ thống sẽ tự động tích chọn chuyển tiền không hạn chế người thụ hưởng (chuyến tiền đến bất kỳ tài khoản nào)

Sau đó, Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch, nhấn Xác nhận

Nếu Khách hàng chỉ muốn đăng ký chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của chính mình hoặc người ủy quyền (nếu có), Khách hàng thực hiện thao tác như đối với Khách hàng sử dụng mật khẩu thông thường.